Slider

Berriak

(EUS) COVID-19 DELA ETA, GETARIAKO UDALAK ETA UDAL ELKARTEAK HARTUTAKO NEURRI EKONOMIKOAK

Covid-19 birusak herritarrengan sortutako zama ekonomikoa arintzeko helburuarekin fiskalitatearen inguruko erabakiak hartu dira:

1) Udal-zergen ordainketa etetea eta alarma egoera amaitzean ordainketa egutegi berria finkatzea; hori dela eta hurrengo asteetan ordaindu beharreko Ibilgailuen Gaineko Zerga atzeratu egingo da.

2) Udalaren erabakiz, udalak esleitutako zerbitzuak ez dira etengo.

3) Polikiroldegiko arduradunak eta udalak ondorengoa adostu dute:

>> Polikiroldegiaren esleipen kontratua ez etetea.

(CAS) MEDIDAS ECONÓMICAS ADOPTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE GETARIA Y LA MANCOMUNIDAD DEBIDO AL COVID-19

Con el objetivo de aliviar la carga económica generada por el virus Covid-19 en la ciudadanía el Ayuntamiento de Getaria ha tomado las siguientes decisiones en torno a la fiscalidad municipal:

1) Suspensión del pago de los tributos municipales y fijación de un nuevo calendario de pagos al finalizar el estado de alarma, con el consiguiente aplazamiento del Impuesto sobre Vehículos en las próximas semanas.

2) No se suspenderán, por acuerdo del Ayuntamiento, los servicios adjudicados por éste.

3) El responsable del Polideportivo y el Ayuntamiento acuerdan:

GETARIAKO UDALAK, JANARI-DENDARIEKIN BATERA, SALMENTARAKO PROTOKOLO BAT IPINI DU MARTXAN - EL AYUNTAMINETO DE GETARIA, JUNTO CON LOS COMERCIANTES DE ALIMENTACION HA PUESTO EN MARCHA UN PROTOCOLO PARA LAS COMPRAS

(EUS) Getariako herritarrei, erosketak egiterakoan kutsadura arriskua ahalik eta gehien ekiditeko ondorengo protokoloa jarraitzeko; eta dendako arduradun eta bolondresen aginduaei kasu egiteko eskatzen zaie (beraiek ere arriskuan ipintzen dira gu zerbitzeko).
Ez dugu dudarik, berriro ere, getariarrok arduraz eta lasaitasunez erantzungo diegula egoera honi.
Animo, garai hobeak etorriko dira eta!!!