Slider

Berriak

EBAZPENA: 2018ko JAI ETA EGUN BEREZIAK ETA ORDUTEGIAREN LUZAPENA

Jendaurreko Ikuskizunei eta Jolas Jarduerei buruzko abenduaren 23ko 10/2015 Legeak eskumena ematen die udalei jaiegunetan edo bestelako gertakizunetan establezimenduen ordutegi orokorra luzatzeko, arau bidez aurreikusitako egoeretan eta moduetan.

2018KO MAIATZAREN 30EAN EGINDAKO OSOKO OHIKO BATZARRAREN AGIRIA

- Agiri honetan, besteak beste, GETARIAKO JABETZA ETA ERABILERA PUBLIKOKO LURZORUAK NOLA OKUPATU ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA.argitaratzen da. 15. orritik aurrera.
Erabakiaren jendaurreko erakustaldia eta interesdunen entzunaldia egitea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratuz eta bandoa plazaratuz, hogeita hamar egunez, erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal daitezen. Epea, erabaki honen iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den hurrengo lanegunetik zenbatzen hasiko da.