Covid19aren pandemia dela eta 2020ko udako Getariako Hondartza Plana

Ast, 10/06/2020 - 11:33

[EUS]

Covid19aren pandemia dela eta 2020ko udako  Getariako Hondartza Plana-

GETARIAN HONDARTZA IREKIAK ETA SEGURUAK

Aurtengo egoera bereziak hondartzetan ere eragina izan du. Getariako Udalaren asmoa da gure hondartzak irekiak izatea jendearen seguratsuna bermatuz; horretarako,  Gurutze Gorria eta Foru Aldundiarekin elkarlanean ondorengo kudeaketa plangintza egin du.

La situación especial de este año también ha afectado a las playas. El Ayuntamiento de Getaria pretende que nuestras playas sean abiertas garantizando la seguridad de las personas, para lo cual ha realizado el siguiente plan de gestión en colaboración con Cruz Roja y la Diputación Foral.

 

 1. SARRERA – IRTEERAK:

a.    Sarrerak eta irteerak beti leku berdinetik eta norabide berdinetik egiteko adierazita egongo da. 

b.   2 metroko distantziak bermatzen ez dituzten sarrerak itxita egongo dira.

 • Malkorben, hondartzaren erdiguneko eskailerak.

  Gaztetape hondartzan, medebaldekoa .

 

 1.  EREMUAK: 

  1. Malkorbe hondartza bi eremutan banatuko da: A eremua, hondartzaren iparraldean eta B eremua hegoaldean. >>

  2. Gaztetape hondartzan berriz eremu bakarra izango da.

 

 1. AFOROA: Bi hondartzetan aforo muga ezarri da. Aforo kopurua Foru Aldundiak eta AZTIk ezarri ditu eta  segurtasun baldintzak bermatzen ditu.

  1. Malkorbe hodartzako A eremuan 802 pertsona eta B eremuan 728  pertsona. Gaztetapen berriz aforoa gehienez 500 pertsona marearen arabera

  2. Foru Aldundiak eta AZTIk garatutako aplikazioak jakin-araziko du hondartza bakoitzeko eremuetan uneko aforo maila.

  3. Aforoen egoera bideokameraz kontrolatuko da eta bai kudeaketaren bai hondartzen erabiltzaileek,  informazioa denbora errealean mugikorreko aplikazioan izango dute, uztailaren 1etik aurrera.

 

 1.   KUDEAKETA: 

  1. Eremu batean aforoa gainditzen denean aplikazioan gorriz agertuko da. 

  2. Aforoa gainditzean, eremuko sarrera udaltzainek itxi egingo dute eta semaforoa berdea ipini arte hondartza itxi egingo da.

  3. Hondartza barruan 2 metroko tartea mantentzea derrigorrezkoa da.

  4. Hondartza barruan 15 pertsona arteko taldeak elkarrekin egotea posible da.

  5. Pilaketak ekidin eta hondartzaren antolamendurako udaltzain laguntzailea egongo da, eta sorosleen eta udaltzainen laguntza izango du.

 

 1.  HONDARTZAKO EGONALDIA:  Hondartzan bainatu, ur-jolasak egin, eguzkia hartu, paseatu eta baimendutako gunetan kirola egin daiteke. 

 

 1. BAINU EGOKITUA: aurten ere bainu egokitua izango da egoerak eskatzen dituen segurtasun protokolak ezarriko dira.

 

 1. DUTXAK eta KOMUNAK: 

  1. Dutxak, seguratsun distantziak bermatzen dtuen tartearekin ipiniko dira.   

  2. Komunak irekita egongo dira,  gel-az hornituta eta 10:00etatik 19:00etara, 3 orduro garbituko dira.

 

 1. INFORMAZIOA: neurriak gogora arazteko Foru Aldundiaren panel informatiboak ipiniko dira hondartza sarreran eta barruan. Tarteka, megafonia zerbitzutik, oinarrizko neurriak azpimarratuko dira.

 

Azkenik, jendeari deia egiten diogu ezarritako neurriak bete eta arduradunen lana  errespetatzeko eta Getariako  hondartzetaz modu arduratsu eta osasuntsuan gozatzeko.

  [CAS]  Con motivo de la pandemia del Covid19, Plan Playas de Getaria 2020 EN GETARIA PLAYAS ABIERTAS PERO SEGURAS La situación especial de este año también ha afectado a las playas. El Ayuntamiento de Getaria pretende que nuestras playas sean abiertas garantizando la seguridad de las personas, para lo cual ha realizado el siguiente plan de gestión en colaboración con Cruz Roja y la Diputación Foral. La situación especial de este año también ha afectado a las playas. El Ayuntamiento de Getaria pretende que nuestras playas sean abiertas garantizando la seguridad de las personas, para lo que ha realizado el siguiente plan de gestión en colaboración con Cruz Roja y la Diputación Foral. 1) ENTRADAS Y SALIDAS A LA PLAYA    A. Se indicará que las entradas y salidas se realicen siempre desde el mismo lugar y dirección.     B. Los accesos que no garanticen distancias de 2 metros permanecerán cerrados.

 • En Malkorbe, las escaleras del centro de la playa.

 

 • En la playa de Gaztetape la entrada occidental.

2) ZONIFICACIÓN.

 • La playa de Malkorbe se dividirá en dos zonas: zona a, al norte de la playa y zona B al sur. >>
 • La playa de Gaztetape será de zona única.

 3) AFOROSe establece un límite de aforo en ambas playas. El número de aforos ha sido establecido por la Diputación Foral yen colaboración con AZTI y garantiza las condiciones de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias.

 • 802 personas en la zona a de la nube de Malkorbe y 728 personas en la zona B. El Gaztetape será de hasta un máximo de hasta 500 personas en marea alta.
 • Una aplicación desarrollada por la Diputación Foral y AZTI dará a conocer el nivel de aforo de cada playa. 
 • El estado de los aforos se controlará con videocámaras y tanto los usuarios de la gestión como de las playas, dispondrán de información en tiempo real en la aplicación móvil a partir del 1 de julio.

 4) GESTIÓN:

 • Cuando se supere el aforo en alguna de las áreas, aparecerá en la aplicación en color rojo.
 • Una vez superado el aforo, la Policía Municipal cerrará el acceso a la zona y la playa permanecerá cerrada hasta que se ponga el semáforo verde.
 • Es obligatorio mantener una distancia de 2 metros dentro de la playa.
 • Se permiten grupos de hasta grupos de hasta 15 personas.
 • Para evitar aglomeraciones y la ordenación de la playa contará con la colaboración de la Policía Local y los socorristas de la Cruz Roja.
 • Estancia en la playa: se pueden bañar, hacer juegos de agua, tomar el sol, pasear y practicar deporte en las zonas permitidas.

 4) BAÑO ADAPTADO:

 • Se habilitará servicio de baño adaptado aplicando los protocolos de seguridad establecidos por la Cruz Roja.

 5) OTROS SERVICIOS

 • Duchas: se colocarán con un intervalo que garantice las distancias seguras.
 • Aseos: estarán abiertos con gel y se limpiarán de 10:00 a 19:00 horas cada 3 horas.
 • No habrá servicio para la consigna de las hamacas

 6) INFORMACIÓN

 • Se colocarán paneles informativos  en la entrada y en el interior de la playa. Desde el servicio de megafonía, se hará hincapié en las medidas básicas.

  Por último, hacemos un llamamiento a la gente para que cumpla con las medidas establecidas y respete el trabajo de los responsables para un disfrute responsable y saludable de las playas de Getaria.