Berriak

(EUS) COVID-19 DELA ETA, GETARIAKO UDALAK ETA UDAL ELKARTEAK HARTUTAKO NEURRI EKONOMIKOAK

Covid-19 birusak herritarrengan sortutako zama ekonomikoa arintzeko helburuarekin fiskalitatearen inguruko erabakiak hartu dira:

1) Udal-zergen ordainketa etetea eta alarma egoera amaitzean ordainketa egutegi berria finkatzea; hori dela eta hurrengo asteetan ordaindu beharreko Ibilgailuen Gaineko Zerga atzeratu egingo da.

2) Udalaren erabakiz, udalak esleitutako zerbitzuak ez dira etengo.

3) Polikiroldegiko arduradunak eta udalak ondorengoa adostu dute:

>> Polikiroldegiaren esleipen kontratua ez etetea.

(CAS) MEDIDAS ECONÓMICAS ADOPTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE GETARIA Y LA MANCOMUNIDAD DEBIDO AL COVID-19

Con el objetivo de aliviar la carga económica generada por el virus Covid-19 en la ciudadanía el Ayuntamiento de Getaria ha tomado las siguientes decisiones en torno a la fiscalidad municipal:

1) Suspensión del pago de los tributos municipales y fijación de un nuevo calendario de pagos al finalizar el estado de alarma, con el consiguiente aplazamiento del Impuesto sobre Vehículos en las próximas semanas.

2) No se suspenderán, por acuerdo del Ayuntamiento, los servicios adjudicados por éste.

3) El responsable del Polideportivo y el Ayuntamiento acuerdan:

GETARIAKO UDALAK, JANARI-DENDARIEKIN BATERA, SALMENTARAKO PROTOKOLO BAT IPINI DU MARTXAN - EL AYUNTAMINETO DE GETARIA, JUNTO CON LOS COMERCIANTES DE ALIMENTACION HA PUESTO EN MARCHA UN PROTOCOLO PARA LAS COMPRAS

(EUS) Getariako herritarrei, erosketak egiterakoan kutsadura arriskua ahalik eta gehien ekiditeko ondorengo protokoloa jarraitzeko; eta dendako arduradun eta bolondresen aginduaei kasu egiteko eskatzen zaie (beraiek ere arriskuan ipintzen dira gu zerbitzeko).
Ez dugu dudarik, berriro ere, getariarrok arduraz eta lasaitasunez erantzungo diegula egoera honi.
Animo, garai hobeak etorriko dira eta!!!

ADINDU ETA EZINDUENTZAT ETXEZ-ETXEKO EROSKETA EGITEKO ZERBITZUA MARTXAN IPINI DA - SERVICIO DE COMPRA A DOMICILIO PARA MAYORES E IMPEDIDOS

Covi-19 birusaren aurrean hainbat kolektibo zaurgarria direla kontutan hartuta, horiek etxean egotearen garrantzia bereziki nabarmendu dute erakunde eta instituzioek. Hori dela eta, Getariako Bolondres Taldeak, Dendariak eta Udalak zerbitzu hau eskaintzea adostu dute.
Erosketa eta Segurtasun Prozedurak, Getariako Udala, Janari Dendariak eta “Covi-19 Boluntario Taldeak” adostutakoak dira.

MARTXORAKO AGENDAKO EKITALDI GUZTIAK SUSPENDITU EGIN DIRA - SE HAN SUSPENDIDO TODAS LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DURANTE EL MES DE MARZO

Eusko Jaurlaritza eta Osakidetzako gomendioak jarraituz eta herriko eragile eta elkarteekin kontsultatu ondoren, martxoan zehar aurreikusita zeuden kultur, kirol eta bestela ekintza guztiak bertan behera geratu dira.
Besteak beste:
- "Floren Memoriala" futbito txapelketa, frontoian.
- 12an Malen Etxea dokumentala, Gaztetxean.
- 13an Keta-Sharks-en saski-baloi partida, kiroldegian.
- 16an Salbatore Festak 2020 antolatzeko bilera irekia, udaletxean.
- 15ean Gure txeru esku-pilota finalak, frontoian.

CORONABIRUSAREN PREBENTZIORAKO PROTOKOLOA JARRAITUZ, UDAL ERAIKINAK ITXI DIRA - EN APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN DEL CORONABIRUS, SE HAN CERRADO LOS EDIFICIOS MUNICIPALES

[EUS] Osakidetzaren prebentzio protokoloak jarraituz, hainbat udal eraikin itxi eta bertan ematen diren udal zerbitzuak suspenditzea erabaki du Getariako Udalak; besteak beste, Jubilatu eta Pentsiodunen Egoitza, Gaztelekua, Euskaltxeta, Musika Eskola, Udal Liburutegia eta Udal Kiroldegia.

Udalak, une oro, Eusko Jaurlaritza eta Osakidetzatik helarazitako gomendioak jarraituko eta zabalduko ditu; bitartean, udaletik, herritarroi, lasaitasuna eta arduraz jokatzeko eskaera luzatzen dizuegu.
Egoeran aldaketarik gertatzen denean jakinaraziko da.

2020/04/05eko EUSKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDEETARAKO MAHAIKI-DEAK IZAN BEHAR DIRENEN ZOZKETA. - SORTEO DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 05/04/2020.

Eusko Legebiltzarrerako Hauteskunde Legearen 43. artikuluak xedatutakoa betez, ezarritako legezko formalitate guztiak beterik, 2020ko apirilaren 5ean egingo diren Eusko Legebiltzarrerako hauteskundetako mahaikideak diren lehendakari zein bokalak, eta bakoitzeko ordezkoak, aukeratzeko, zozketa egiten da, honako emaitzarekin: